Oferujemy kompleksowe rozwiązania architektoniczno-inżynieryjne dla laboratoriów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Zajmujemy się projektowaniem obiektów laboratoryjnych różnego przeznaczenia w szczególności w zakresie tzw. technologii funkcji laboratoriów.

Posiadamy doświadczenie i wiedzę niezbędną w projektowaniu laboratoriów do przeprowadzania badań naukowych, analiz lekarskich, eksperymentów. Projektujemy laboratoria chemiczne, mikrobiologiczne, fizyczne, fizyko-chemiczne, pomiarowe, radiochemiczne (II i III klasy), przemysłowe i przyprzemysłowe (zakłady chemiczne, oczyszczalnie ścieków), przy zwierzętarniach i inne, zarówno dydaktyczne, jak i badawcze, w tym badawczo-rozwojowe.

Świadczymy usługi projektowe dla następujących etapów realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego:

 • budowa laboratorium,
 • przebudowa laboratorium,
 • adaptacja laboratorium,
 • aranżacja laboratorium.

Sporządzamy dokumentacje, wykonujemy opracowania. Oferujemy także szeroki zakres usług doradczych i eksperckich.

Nasza działalność obejmuje:

 • studia wykonalności (planowanie długoterminowe, wnioski o dotacje, granty);
 • studia funkcjonalno-użytkowe;
 • projekty wstępne i koncepcyjne;
 • programy techniczno-przestrzenne;
 • projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów budowlanych;
 • projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów wykonawczych;
 • elementy technologii funkcji laboratoriów niezbędne do opracowania różnego rodzaju dokumentacji przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ);
 • weryfikacje zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi czy akredytacyjnymi dla budynków i pomieszczeń laboratoryjnych
 • i inne.

Realizujemy także szereg usług ponadstandardowych, takich jak:

 • koncepcje kolorystyki i materiałów;
 • koncepcje wyposażenia i umeblowania laboratorium;
 • systemy komunikacji wizualnej wraz z designem wyposażenia budynku laboratoryjnego;
 • symulacje i prezentacje projektowanego obiektu laboratoryjnego przy użyciu m.in. technik graficznych, fotograficznych oraz filmu.

Podejmujemy się koordynowania i zarządzania procesami projektowymi, inwestycyjnymi i budowlanymi. Pełnimy funkcję inwestora zastępczego.

Uwaga! W związku pandemią wirusa SARS-CoV-2 poszerzyliśmy swoją ofertę o projekty laboratoriów spełniających wymagania laboratoriów mikrobiologicznych-wirusologicznych realizujących badania na obecność tego patogenu, a także o projektowanie laboratoriów prowadzących badania leków na COVID-19 i szczepionek przeciwko wywołującemu tą chorobę koronawirusowi. Usługi niniejsze świadczymy zgodnie z zapotrzebowaniem epidemiologicznym, technologicznym i aktualnymi unormowaniami oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi.