Poniżej udostępniamy regulamin świadczenia usług nadzorów autorskich dla kontrahentów Archetus Sp. z o.o. nieposiadających umowy obejmującej świadczenie usług nadzorów autorskich.

Celem Regulaminu świadczenia usług nadzoru autorskiego jest efektywne zarządzanie zgłoszeniami Wykonawcy lub Inwestora przez biuro projektowe Archetus Sp. z o.o. Regulamin wprowadza standardy i jednolite zasady dla zarządzania i nadzorowania komunikacją dwustronną.