Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu budynków produkcyjnych i innych obiektów dla branży przemysłowej. Projektujemy hale przemysłowe, fabryki i zakłady produkcyjne przemysłu ciężkiego, lekkiego, przemysłu wysokiej technologii, takie jak zakłady produkcji sprzętu medycznego czy zakłady farmaceutyczne, zakłady przemysłu spożywczego itp.

Projektowane przez nas obiekty przemysłowe cechuje najwyższa jakość i niezawodność zastosowanych w nich rozwiązań. Wszystkie założenia teoretyczne poddajemy szczegółowym obliczeniom i symulacjom, co nie tylko niweluje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód realizacyjnych ale także zwiększa wydajność i rentowność całego projektu.

Sporządzamy dokumentacje zgodne z aktualnie przyjętymi zasadami logistyki przemysłowej. Stawiamy przede wszystkim na rozwiązania gwarantujące funkcjonalność i optymalizację systemów transportowych, kolejkowania oraz przestrzeni (magazynowych, pod park maszynowy itp.) projektowanego zakładu przemysłowego. Prowadzimy nadzór projektowy na wszystkich etapach procesu realizacyjnego, oferując swą pomoc w rozwiązywaniu problemów wykonawczych.

Projektujemy z dbałością o rozwiązania zapewniające zgodność budynku z zasadami BHP oraz innymi polskimi, unijnymi oraz wewnątrzzakładowymi normami i przepisami.

Oferujemy:

  • kompleksowe dokumentacje projektowe budynków przemysłowych;
  • studia wykonalności;
  • studia funkcjonalno-użytkowe;
  • projekty wstępne i koncepcyjne;
  • programy techniczno-przestrzenne;
  • projekty technologiczne;
  • weryfikacje zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi czy akredytacyjnymi dla zakładów przemysłowych;
  • symulacje i wizualizacje przy użyciu m.in. technik graficznych, fotograficznych oraz filmu
  • i inne.

Pełnimy funkcję inwestora zastępczego.


Wykaz projektowanych obiektów przemysłowych:

rafinerie, koksownie, brykietownie, elektrownie, elektrociepłownie etc.;
huty żelaza i metali nieżelaznych, odlewnie żeliwa, żeliwa ciągliwego, staliwa oraz metali nieżelaznych, stalownie, walcownie, fabryki blach etc.;
zakłady produkcji narzędzi i wyrobów metalowych, fabryki obrabiarek, silników, kotłów, maszyn, ciągników i maszyn rolniczych, fabryki urządzeń precyzyjnych (zegarków, instrumentów pomiarowych, wag itp.), fabryki samochodów, samolotów, taboru kolejowego, rowerów, stocznie, fabryki przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego, w tym fabryki kabli, transformatorów, tranzystorów, układów scalonych, fabryki aparatów telefonicznych, urządzeń RTV i sprzętu AGD, fabryki sprzętu komputerowego, zakłady wytwórcze sprzętu medycznego (m.in. szpitalnego oraz wyposażenia gabinetów lekarskich) i laboratoryjnego etc.;
fabryki włókien sztucznych, fabryki mas plastycznych, wyrobów gumowych, zakłady produkcji środków piorących i kosmetyków, zakłady farmaceutyczne, fabryki nawozów sztucznych etc.;
młynownie, cementownie, cegielnie, fabryki ceramiki budowlanej, fabryki prefabrykatów betonowych, wytwórnie mas bitumicznych, huty szkła, fabryki opakowań szklanych, fabryki porcelany stołowej i fajansu, fabryki porcelany elektrotechnicznej etc.;
tartaki, fabryki płyt pilśniowych, fabryki sklejek i oklein, fabryki mebli, fabryki zapałek, zakłady produkcji celulozy, papiernie (fabryki papieru i tektury) etc.;
przędzalnie, tkalnie, fabryki włóknin, fabryki odzieży, garbarnie, zakłady produkcji galanterii skórzanej, fabryki butów etc.;
mleczarnie, zakłady zbożowo-młynarskie, cukrownie, zakłady piekarskie, fabryki cukiernicze, gorzelnie, browary, wytwórnie soków i przetworów owocowo-warzywnych, wytwórnie konserw, olejarnie, rzeźnie i ubojnie, przetwórnie mięsa, przetwórnie rybne, zakłady produkcyjne wyrobów tytoniowych etc.;
fabryki mączki paszowej i pasz treściwych, fabryki przerabiające odpady, zakłady utylizacji odpadów, drukarnie, fabryki zabawek, fabryki instrumentów lutniczych etc.