Pracownia projektowa Archetus Sp. z o.o. została założona w 1988 roku. W początkach działalności nosiła nazwę “Studio Architektoniczne Wojciech Obtułowicz”. Zgodnie z zamysłem jej założyciela, wybitnego architekta Wojciecha Obtułowicza, od momentu jej powstania pracownia specjalizuje się w projektowaniu obiektów sportowych i budynków użyteczności publicznej.

Na bazie doświadczeń zdobytych przez naszych projektantów, z czasem obszar działań pracowni poszerzyliśmy o kompleksowe usługi architektoniczno-inżynieryjne dla wszelkiego typu laboratoriów, obiektów przemysłowych i mieszkalnych, korzystających z rozwiązań niskoenergetycznych.

Doświadczenia naszej kadry związane m.in. z zaawansowanymi pracami projektowymi, kontaktami z klientami, stałymi nadzorami autorskimi na budowach oraz projektowaniem w standardach zaprojektuj i zbuduj pozwalają nam właściwie oceniać oczekiwania Klientów i dostosowywać projektowany obiekt do indywidualnych wymogów Zleceniodawcy.

Szanujemy czas Inwestora dlatego standardem naszej pracy jest przyjęcie modelu przeprowadzania kompletnego procesu projektowego wraz z wykonywaniem wszelkich niezbędnych opracowań i procedur umożliwiających rozpoczęcie i zakończenie budowy.

Jesteśmy zawsze gotowi pomóc. Oferujemy szereg usług zarządzania, takich jak:

 • nadzór nad przebiegiem inwestycji;
 • koordynacja robót budowlanych;
 • współpraca z zespołami badawczo-rozwojowymi;
 • nadzór nad dostawami materiałów;
 • reprezentowanie Inwestora;
 • objęcie funkcji inwestora zastępczego.

Jako inwestor zastępczy prowadzimy wiele rozszerzonych działań zabezpieczających interes Klienta. Należą do nich:

 • nadzór i koordynacja procesu budowlanego w imieniu inwestora;
 • udział w postępowaniach o wydanie pozwolenie na budowę lub użytkowanie;
 • przetargi;
 • negocjacje umów z wykonawcami;
 • kontrola kosztów;
 • kontrola jakości;
 • odbiory techniczne i urzędowe.

Możemy poszczycić się również profesjonalną kadrą konsultantów świadczących następujące usługi doradcze i eksperckie:

 • analizy i weryfikacje dokumentacji;
 • opinie i ekspertyzy techniczne;
 • doradztwo w doborze aparatury i wyposażenia;
 • doradztwo gospodarcze (ocena ryzyka operacyjnego, kosztorysowanie, planowanie budżetu, planowanie harmonogramów);
 • konsultacje inwestycyjne (badanie stanu prawnego nieruchomości, analiza rentowności, analiza wykonalności inwestycji od strony techniczno-ekonomicznej);
 • opracowywanie wybranych metodologii i procedur
 • i inne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług naszej pracowni (otwórz stronę).