ARCHETUS Sp. z o.o.
ul. Wielicka 44/31
30-552 Kraków

Studio projektowe:
ul. Cechowa 44b
30-614 Kraków

tel.: +48 12 444 65 03

e-mail: biuro@archetus.pl

NIP 6770009589
REGON 351001341
KRS 0000192564

Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN