Zajmujemy się projektowaniem różnego rodzaju ogólnodostępnych obiektów wielkokubaturowych pełniących rozmaite funkcje użytkowe oraz przeznaczonych do wykonywania podobnych zadań. Projektujemy obiekty sportowe, centra konferencyjne, budynki biurowe, więzienia, sądy, muzea i inne obiekty użyteczności publicznej.

W naszych projektach próbujemy oddać to wszystko, co specyficzne dla otaczającej przestrzeni, tworząc obiekty pretendujące do miana “kropki nad i”, zwieńczenia i symbolu miejsc, w których przyjdzie im pełnić swą funkcję.

Czynimy tak, ponieważ rzeczywistość traktujemy nie tylko jako materię tworzenia ale przede wszystkim jako spójną całość. Złożoność uwarunkowań w których przychodzi nam tworzyć staramy się odczytywać holistycznie w oparciu o zastaną kulturę miejsca, jego wymiar historyczny i tożsamościowy.

Nie ma tu znaczenia, co projektujemy. Zarówno muzeum jak i więzienie powinny harmonizować z otaczającą je rzeczywistością, jednocześnie nie pozostawiając nas obojętnymi wobec nich samych. Oczywiście takie podejście stwarza wyzwania. Uważamy jednak, że to właśnie wyzwania rozwijają i kształtują nas samych, przynoszą satysfakcję oraz czynią życie interesującym.

Oferujemy:

  • kompleksowe dokumentacje projektowe budynków funkcyjnych;
  • studia wykonalności;
  • studia funkcjonalno-użytkowe;
  • projekty wstępne i koncepcyjne;
  • programy techniczno-przestrzenne;
  • projekty technologiczne;
  • weryfikacje zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi czy akredytacyjnymi dla obiektów z przeznaczeniem do pełnienia określonych funkcji;
  • symulacje i wizualizacje dowolnego obiektu funkcyjnego przy użyciu m.in. technik graficznych, fotograficznych oraz filmu;
  • spacery wirtualne, zwłaszcza dla projektowanych muzeów i centrów konferencyjnych
  • i inne.

Posiadamy duże doświadczenie jako inwestor zastępczy.