Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu budynków produkcyjnych i innych obiektów dla branży przemysłowej. Projektujemy hale przemysłowe, fabryki i zakłady produkcyjne przemysłu ciężkiego, lekkiego, przemysłu wysokiej technologii, takie jak zakłady produkcji sprzętu medycznego czy zakłady farmaceutyczne, zakłady przemysłu spożywczego itp.

Projektowane przez nas obiekty przemysłowe cechuje najwyższa jakość i niezawodność zastosowanych w nich rozwiązań. Wszystkie założenia teoretyczne poddajemy szczegółowym obliczeniom i symulacjom, co nie tylko niweluje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód realizacyjnych ale także zwiększa wydajność i rentowność całego projektu.

Sporządzamy dokumentacje zgodne z aktualnie przyjętymi zasadami logistyki przemysłowej. Stawiamy przede wszystkim na rozwiązania gwarantujące funkcjonalność i optymalizację systemów transportowych, kolejkowania oraz przestrzeni (magazynowych, pod park maszynowy itp.) projektowanego zakładu przemysłowego. Prowadzimy nadzór projektowy na wszystkich etapach procesu realizacyjnego, oferując swą pomoc w rozwiązywaniu problemów wykonawczych.

Projektujemy z dbałością o rozwiązania zapewniające zgodność budynku z zasadami BHP oraz innymi polskimi, unijnymi oraz wewnątrzzakładowymi normami i przepisami.

Oferujemy:

  • kompleksowe dokumentacje projektowe budynków przemysłowych;
  • studia wykonalności;
  • studia funkcjonalno-użytkowe;
  • projekty wstępne i koncepcyjne;
  • programy techniczno-przestrzenne;
  • projekty technologiczne;
  • weryfikacje zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi czy akredytacyjnymi dla zakładów przemysłowych;
  • symulacje i wizualizacje przy użyciu m.in. technik graficznych, fotograficznych oraz filmu
  • i inne.

Pełnimy funkcję inwestora zastępczego.