W zakresie prowadzonej przez siebie działalności pracownia projektowa Archetus świadczy usługi merytorycznego wsparcia w przedmiocie wniosków unijnych i pozyskiwania dotacji, grantów, funduszy i innych dofinansowań dla instytucji sektora publicznego oraz podmiotów prywatnych, na potrzeby realizacji zamierzeń inwestycyjnych w rodzaju szerokorozumianych obiektów laboratoryjnych oraz szeregu innych obiektów o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi złożonymi konstrukcjami inżynierskimi, unikalnymi instalacjami i wyposażeniem, budynków o najwyższych wymaganiach co do standardu wykończenia i prestiżu. Zakres powyższych usług obejmuje doradztwo i konsulting konkretnego, zawsze rozpatrywanego przez nas indywidualnie przypadku.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu.